Anksioznost

Ponekad je dobro sanjati anksioznost jer je nagoveštaj uspeha posle loših momenata.

Ali ako je osoba sanjala anksioznost zbog važnog događaja, sledi neuspeh na poslu.

loading...