Bitka

Bitka je dobar znak jer znači da ćete konačno da rešite probleme koje imate.

San u kojem ste bili pobeđeni, loši poslovi će da vam izazovu mnoge probleme.

loading...