Bor

Primetiti bor u snu je znak uspeha bez obzira šta uradili i na kojem poslu bili.

Sanjati suvi bor u snu je znak za ženu da mora biti snažna jer su pred njom tužni momenti.

loading...