Butina

San u kojem ste sanjali da je butina bela i glatka znači mnogo sreće.

Nije dobro ako ste sanjali povređenu butinu jer je to znak bolesti.

Ukoliko je devojka sanjala da se divi butini, to znači da je čeka avantura.