Čelo

Lepo čelo u snu je znak da sve ono šta radite u životu je dobro. Čelo u snu koje nije uopšte privlačno, znak je problema u poslu.

Pređete li u snu preko čela svog deteta, često će da vas hvale drugari.

Ljubi li devojka čelo svog momka, njega će da povredi način kako se ona ponaša.

loading...