Hotel

Dobro je ako ste sanjali da živite u hotelu jer vas čeka velika dobit.

San u kojem ste primetili lepi hotel predstavlja mnogo putovanja.

Ako ste sanjali da ste vlasnik hotela, pripremite se na putovanja.

Ukoliko ste u snu radili u hoteli, mogli bi da nađete bolji posao od onog koji radite.

loading...