Karte

Nije dobro ako ste sanjali da ste gubili na kartama jer ćete da se susretnete sa neprijateljima.

Ako je žena sanjala partnera da se karta, ona s pravom sumnja u njegovo poštenje.

loading...