Katastrofa

Nije dobro sanjati da ste učestvovali u katastrofi jer možete da izgubite imovinu.

Ako je mlada žena sanjala katastrofu, nju će da napusti ljubavnik.

Katastrofa na moru je nagoveštaj nesreće za pomorce.

loading...