Koral

Koral je znak za večno drugarstvo, a to se najviše odnosi na san gde je koral bio u boji.

Beli koralj nije dobar znak jer ako ste ga sanjali, to znači da vas čeka nevera.

loading...