Lekar

San u kojem je mlada žena sanjala lekara, žrtvovat će svoju lepotu.

Ako je bolesna žena sanjala lekara, pred njom je duže vreme lečenja.

loading...