Nered

Nije dobro ako ste sanjali nered jer možete da očekujete kako će vas neko želeti povrediti.

Informišite se kako da se borite sami za sebe i tako zaštitite od svih koji vam ne žele dobro.

Zavredili ste mnogo više te da uz sebe imate osobe kojima možete da verujete.

Važno je da ste ponosni na sebe i na ono šta radite za druge.

loading...