Neženja

San u kojem je muškarac sanjao da je neženja, trebao bi da se drži što dalje od žena.

Žena koja je sanjala neženju, je osoba koja u srcu nema mesta za čistu ljubav.

loading...