Očni lekar

Ako ste sanjali da se savetujete sa očnim lekarom, nećete biti zadovoljni svojim životom.

San u kojem ste sanjali očnog lekara znači da ćete se poslužiti veštačkim sredstvima.

loading...