Osip

San u kojem je vaše dete imalo osip znači da neće imati problema sa zdravljem.

Ako ste sanjali nepoznatu decu da imaju osip, bićete uvek u strahu za svoje dete.

loading...