Plate

Primljene plate u snu su dobar znak za osobe koje su se upustile u nove poduhvate.

Smanjena plata u snu upozorava na neprijatelja, a povećana plata je znak dobiti.

loading...