Pokretne stepenice

San u kojem ste se penjali pokretnim stepenicama znači da vas čeka napredovanje na poslu.

Nije dobro ako ste se spuštali stepenicama jer nećete naporedovati na poslu.

loading...