Poređenja

Ako ste sanjali da ste nešto poređivali, nećete moći da rešite koje poslove prvo treba napraviti.

Ukoliko je mlada žena sanjala da nešto poredi, to nije dobro jer nagoveštava bračnu neveru.

loading...