Poštanski fah

Primetiti poštanski fah u snu znači da ćete se upustiti u poslove koji nisu zakoniti.

Ako ste sanjali da ste u fah stavili pismo, vas će smatrati odgovornim za sve probleme.

loading...