Povez preko očiju

Ako je žena sanjala da joj je neko stavio povez preko očiju, može da očekuje probleme u okolini.

Ukoliko je mlada žena sanjala povez preko očiju, negativne posledice će da osete i drugi.

loading...