Pozajmljivanje

Ako ste sanjali da ste pozajmili novac, imaćete problema posle sa njegovim vraćanjem.

Ukoliko ste u snu pozajmljivali neke predmete, to znači siromaštvo.

San gde ste odbili da nešto pozajmite, znači da ćete paziti na svoje interese i imati verne drugove.

Ako vam je neko ponudio novac kao pozajmicu, pred vama je novo prijateljstvo.

loading...