Pozorište

San u kojem ste sanjali da se nalazite u pozorištu, znak je da vas čekaju prijatni susreti sa prijateljima.

Ako ste sanjali da plješćete u pozorištu, vi ćete da se mnogo žrtvujete.

loading...