Seme

Seme je znak napredovanja u ponekad zaista teškim i nemogućim uvetima.

Ako ste sanjali seme, možete da očekujete napredak iako mnogi u to ne veruju.

loading...