Stoka

San u kojem se nalazi stoka koja je dobro nahranjena i koja je na farmi, znak je veselja, sreće i dobrog partnera.

Ako ste sanjali stoku koja je mršava, vaš će život biti težak i to zbog energije koju niste dovoljno iskoristili.

Primetite li da stoka beži, morat ćete prikupiti svu snagu koju imate, a ako primetite krave tokom muže, dočekat će vas veliko bogatstvo.

Ukoliko ste sanjali mužu krave koja ima mnogo mleka, vaše je bogatstvo na sigurnom i čeka vas.

Sanjati mladu telad može da bude samo dobro jer ćete biti popularni.

San o stoki koja ima velike rogove, znači da dolaze neprijatelji.

loading...