Talog

Ako ste videli bilo kakav talog u snu, znači da su ispred vas loša vremena.

Ako ste videli talog sa zlatom u njemu, okruženi ste lažnim prijateljima, pa pogledajte okolo i mislite tko bi to mogao da bude.

Ako ste sanjali talog na dnu šolje s kafom možda samo želite kafu.

loading...