Transformacija

Ako ste u snu primetili nečiju transformaciju, slede iznenadne promene u životu.

Da li će promene da budu dobre ili loše, to zavisi o tome da li je transfromacija bila prijatna.

loading...