Ulje

San u kojem ste se mazali uljem najavljuje veliki događaj gde ćete imati glavnu rolu.

Ako je muškarac sanjao da trguje uljem, to je neuspeh na poslu.

Ukoliko je žena sanjala da se maže uljem, nju čeka napredovanje na poslu.

loading...