Vaganje

San o vaganju je dobar znak jer vam se približava vreme napredovanja.

Ako ste u snu vagali druge, moći ćete da ih podredite svojim željama.

loading...