Fotoaparat

San o fotoaparatu je znak loših promena zbog kojih se nećete dobro osećati.

Ako je mlada žena sanjala da koristi fotoaparat, pred njom je budućnost puna nezadovoljstva.

loading...