Licenca

Nije dobro ako ste sanjali licencu jer ona znači gubitak.

Ukoliko ste sanjali licencu, a udana ste žena, neko će da vam uništi dobro rasploženje.

loading...