Mehovi

Ako ste radili sa mehovima to je vaša pobeda nad siromaštvom, a mnogo zbog snage koju imate.

Ukoliko ste samo primetili meh, a niste sa njim radili, drugovi koji nisu blizu žele da vas vide.

loading...