Mornarska pesma

Nije dobro ako ste sanjali da ste čuli mornarsku pesmu jer ćete teško da napredujete.

Ukoliko ste u snu čuli mornarsku pesmu, otići ćete od kuće zbog boljeg zdravlja.

loading...