Mrtvačka kola

San o mrtvačkim kolama govori o neprimerenim odnosima unutar porodice.

Ako ste sanjali da su vam mrtvačka kola prešla preko puta, morat ćete da pobedite neprijatelja.

loading...