Mrtvački sanduk

Ako ste sanjali svoj mrtvački sanduk, možete da očekujete poraz na poslu i u porodici.

Sanjati mrtvački sanduk da se sam pomiče, znak je bolesti.

Ukoliko ste sanjali da sedite na sanduku koji se kreće, vama ili bliskoj osobi preti teška bolest.

loading...