Municija

Dobro je ako ste sanjali municiju jer to znači da je pred vama uspešan posao.

Ukoliko ste potrošili municiju, čeka vas mnogo posla, ali bez rezultata.

loading...