Naočarka

Nije lepo ako ste sanjali naočarku. Za žene to može da znači gubitak poštovanja od drugih.

Ako je jedan od ljubavnika sanjao naočarku, to znači da će povrediti jedno drugo.

loading...