Obućar

San u kojem ste primetili obućara znak je da nije pravo vreme za napredovanje.

Ako je žena sanjala svog muža kao obućara, on će da ispuni sve njene želje.

loading...