Oranje

San o oranju je znak da trebate da uradite nešto novo jer ćete uspeti.

Ako ste sanjali druge da oru, napredovat ćete u onome što radite.

loading...