Penzija

Dobro je ako ste su snu primali penziju jer imate mnnogo prijatelja koji vam uvek mogu pomoći.

Ukoliko u snu niste imali pravo na penziju, nažalost možete da izgubite drugove.

loading...