Poslovni partner

Ako ste sanjali poslovnog partnera kojem je pala korpa sa robom i pomešala se sa robom iz druge korpe, sledi šteta na poslu zbog ponašanja kolege.

Ukoliko ste u snu ukorili partnera posle njegovog ponašanja, mogli biste da nadoknadite štetu.

loading...