Poznanik

Ako ste sanjali da ste sreli poznanika i imali nekoliko prijatnih momenata, rešit ćete sve poslove.

Ukoliko ste sanjali da ste se sramili susreta sa poznanikom, bićete krivi za loše ponašanje.

San u kojem je mlada žena sanjala da ima mnogo znanaca, imat će mnogo interesa.

loading...