Prozor

Nije dobro ako ste primetili prozor u snu jer se vaše želje neće ostvariti.

Ako su prozori bili zatvoreni, neko će da vas napusti, a ako ste sedeli na prozoru, bićete žrtvom ludosti.

Ukoliko ste u snu ušli kroz prozor, vaše nelegalne radnje će biti otkrivene.

San u kojem ste gledali kroz prozor i pritom primetili neobične predmete, znači neuspeh na poslu.

loading...