Ravnica

Ako je mlada žena sanjala da prelazi ravnicu, naći će se u uspešnoj situaciji.

Ukoliko je trava koju mlada žena sanjala uvela, ona će da bude usamljena.

loading...