Rukopis

Ako ste u snu primetili svoj rukopis, neprijatelji će iskoristiti vaše mišljenje kako bi vas povredili.

Nažalost uvek treba paziti kome ćete da se poverite jer ne možete svakome da verujete.

loading...